ข้อบกพร่องของหัวใจ - โรคหัวใจและหลอดเลือดทุติยภูมิ (วิดีโอ)

ดูวิดีโอ: "ความบกพร่องของหัวใจ - โรคหัวใจและหลอดเลือดทุติยภูมิ"

Cardiomyopathy เป็นชื่อที่ใช้สำหรับกลุ่มของภาวะหัวใจที่ทำให้เกิดปัญหาหัวใจต่างๆ ความผิดปกติเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุทางพันธุกรรม แต่ก็มีสาเหตุอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถทำให้เกิดความผิดปกติเหล่านี้ได้ โรคหัวใจและหลอดเลือดไม่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูงหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ ดูเนื้อหาและเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้ของคาร์ดิโอไมโอแพที

แท็ก:  การตั้งครรภ์การวางแผน การตั้งครรภ์ Preschooler