สักวันลูกของคุณจะกางปีกออก ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะบินหรือไม่ (WIDEO)

ดูหนังเรื่อง "สักวันลูกของคุณจะพัฒนาปีก อยู่ที่คุณว่าจะบินหรือไม่"

การล่วงละเมิดทางอารมณ์ต่อเด็กเป็นปัญหาร้ายแรง พ่อแม่มักไม่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่พวกเขาพูดกับลูก การสร้างความมั่นใจให้ลูกของคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้ตลอดชีวิต นั่นคือเหตุผลที่แคมเปญทางสังคม เช่น แคมเปญที่จัดทำโดยมูลนิธิ Parents of the Future มีความสำคัญมาก ดูวัสดุ

แท็ก:  การตั้งครรภ์การวางแผน การตั้งครรภ์ มีภูมิภาค