#dziejesienazywo: ปัญหาของภาวะซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีอายุน้อยและอายุน้อยกว่า (WIDEO)

ชมภาพยนตร์: "#dziejesienazywo: ปัญหาโรคซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อคนอายุน้อยกว่า"

อาการซึมเศร้าเป็นปัญหาที่พบบ่อยมาก น่าเสียดายที่มันส่งผลกระทบต่อคนหนุ่มสาวมากขึ้น สถิติแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าบ่อยที่สุดคือคนที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี และมักเป็นเด็กด้วย การวินิจฉัยภาวะซึมเศร้าในเด็กเล็กอาจเป็นเรื่องยากมาก ดูเนื้อหาและฟังสิ่งที่ Krzysztof Staniszewski, MD, PhD กล่าวเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า สิ่งที่พ่อแม่ควรใส่ใจและสิ่งที่ควรกังวล

แท็ก:  การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร ครัว