โรคไลม์. ข้อเท็จจริงและตำนาน (วิดีโอ)

ดูหนังเรื่อง "โรคไลม์ ข้อเท็จจริงและตำนาน"

มีตำนานมากมายเกี่ยวกับเห็บ เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าทุกเห็บสามารถถ่ายทอดโรค Lyme ได้ โชคดีที่ไม่เป็นความจริง ประมาณ 6-20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เห็บเป็นพาหะนำโรคไลม์ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเนื้อหาของเรา

แท็ก:  ครอบครัว นักเรียน ทารก